PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

Metoda Tomatisa


Terapeuta prowadzący jest członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Metody Profesora Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”, co gwarantuje, że ma dostęp do najnowszych badań naukowych na świecie, ciągłych szkoleń w kraju i za granicą, opiekę superwizyjną oraz możliwość korzystania z najlepszej jakości sprzętu do terapii.

Swoją wiedzę czerpiemy  od prof. Jozefa Vervoorta – najbliższego współpracownika  i spadkobiercy dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa.

Kluczowym elementem jaki wykorzystujemy w terapii jest głos matki.

Metoda audio-psycho-fonologii adresowana jest do:

DZIECI:

– z trudnościami szkolnymi wynikającymi z dysleksji, ADHD, zaburzeń uwagi, koncentracji i pamięci,

– z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy,

– z zaburzeniami koordynacji wzrokowo – ruchowej,

– z zaburzeniami emocji, nieśmiałością, agresją,

– z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;

– do dzieci z rodzin adopcyjnych;

OSÓB UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

szukających skuteczniejszych metod uczenia się: skrócenia czasu nauki, szybszego i trwalszego zapamiętywania, poprawy płynności mówienia, lepszego rozumienia języka mówionego, przełamania lęku przed mówieniem;

OSÓB DOROSŁYCH

– nastawionych na rozwijanie własnego potencjału intelektualnego,

– w depresji, z nerwicą, cierpiących na bezsenność,

– nieradzących sobie ze stresem,

– zmagających się z niepłynnością mowy, zaburzeniami głosu uwarunkowanymi zawodowo (nauczyciele, aktorzy, śpiewacy).

Ponadto jest wskazana  dla:

– kobiet w ciąży

– dla osób chcących pracowac nad głosem i słuchem muzycznym.

NA CZYM POLEGA METODA PROF. ALFREDA TOMATISA?

Alfred Tomatis (1920-2001) – francuski otolaryngolog i foniatra. Całą swoją karierę medyczną poświęcił badaniom nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem. Na podstawie zależności i różnic między słuchaniem, słyszeniem i lateralizacją słuchową opracował wysoce skuteczną metodę leczenia problemów słuchowych, która oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych odpowiedzialnych za analizę dźwięków, motorykę, równowagę, koordynację, język, mowę, komunikację i emocje.

JAK TO DZIAŁA?

Słyszenie jest procesem biernym (recepcją dźwięku) i zależy od stanu obwodowej części narządu słuchu, tzn. komórek słuchowych w uchu wewnętrznym i nerwu słuchowego.

Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem aktywnym, umiejętnością świadomego odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania istotnych z otoczenia i odrzucania nieistotnych.

Dźwięki o bardzo zróżnicowanej częstotliwości są przekazywane poprzez przewodnictwo kostne (pobudnik kostny) oraz przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny.

Dźwięk jest uprzednio specjalnie obrobiony i przefiltrowany aby wywołać tzw. „efekt bramkowania” i tym samym pobudza ucho wewnętrzne do gimnastyki na płaszczyźnie słuchowej i motorycznej.

Dźwięk przechodząc pierwotnie przez błonę bębenkową, a następnie poprzez przewodnictwo kostne powoduje odruchową reakcję napinania i rozluźniania dwóch mięśni: strzemiączkowego i młoteczkowego.

Na skutek wibracji spowodowanej dźwiękiem podanym drogą kostną i powietrzną, mięśnie te będą pobudzały organy ucha wewnętrznego: ślimaka i przedsionek, które pokryte są komórkami rzęskowymi. Ich zadaniem jest transformacja wibracji w bodziec elektryczny, który stymuluje mózg.

Obszary stymulowane dzięki terapii:
Płat czołowy – kontrola zachowania, myślenie abstrakcyjne, mowa, ekspresja, osobowość, koncentracja, uczucia.
Płat ciemieniowy – logiczne myślenie (matematyka), czytanie, pisanie, czucie dotyku, różnicowanie: wielkość, kolor, kształt.
Płat skroniowy – rozumienie mowy, pamięć werbalna i zapamiętywanie, słuch, koncentracja na dźwięku.
Móżdżek – koordynacja ruchów zamierzonych, równowaga, płynność i precyzja ruchów dowolnych.

Dlaczego tak sie dzieje?
Niskie częstotliwości (do około 1000 Hz) odbierane są przez przedsionek i stymulują równowagę, ruch i funkcje wegetatywne.
Częstotliwości pomiędzy 1000 Hz a 3000 Hz stymulują komunikację związaną z mową i językiem oraz są silnie wykorzystywane w ćwiczeniach emisji głosu.
Wysokie tony (powyżej 3000 Hz) odpowiadają za kojarzenie i procesy myślowe oraz pamięć i stany emocjonalne.

NA CZYM POLEGAJĄ ETAPY TERAPII?

Diagnoza jest to badanie uwagi słuchowej za pomocą specjalnie skalibrowanego pod metodę prof. A. Tomatisa audiometru. Polega na wykonaniu czterech rodzajów testów: przewodnictwa powietrznego, przewodnictwa kostnego, dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji słuchowej. Czas wykonania pełnego badania z wywiadem to około 1,5 godziny. Na tej podstawie terapeuta ocenia stan pacjenta pod kątem audio-psycho-fono-logicznym przed i po terapii oraz układa spersonalizowany program terapeutyczny.

Faza pasywna w fazie tej stosuje się muzykę Mozarta i chorały gregoriańskie oraz wysoko przefiltrowany głos matki. Chorały gregoriańskie mają  na celu wyciszenie i regulację oddechu. Pobudza też pasmo częstotliwości odpowiedzialne za aktywność  przedsionka. Stosując filtrowaną muzykę i głos matki, dokonuje się próby uzyskania u dziecka doświadczenia słuchowego z okresu życia płodowego. Jeden program terapeutyczny trwa zwykle 1,5 godziny i przeznaczony jest na około 30 dni terapeutycznych w zależności od dysfunkcji.

Faza aktywna ta ostatnia faza terapii polega na mówieniu do mikrofonu i słuchaniu własnego głosu w słuchawkach powietrzno-kostnych. Faza ta jest wzbogacona o stymulację percepcji w pasmach ważnych dla języka. W stymulacji stosuje się także odpowiednie nagrania fonetyczne, piosenki a także teksty czytane przez matkę. Faza ta może być łączona z terapią logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną i trwa w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Najczęstsze efekty terapii:

 • Lepsza koncentracja uwagi,
 • Poprawa pamięci,
 • Lepszy kontakt wzrokowy,
 • Poprawa motoryki dużej i małej,
 • Lepsza kontrola własnych wypowiedzi,
 • Poprawa płynności mowy i czytania na głos,
 • Zmniejszenie nadaktywności ruchowej,
 • Otwarcie na kontakt z innymi
 • Zwiększenie motywacji do nauki
 • Szybsza nauka języków obcych,
 • Poprawa zdolności matematycznych,
 • Zmniejszenie przygnębienia i depresji,
 • Bogatsze słownictwo,
 • Lepszy słuch.

JAK TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ ALFREDA TOMATISA PRZYSPIESZA NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

PRZECZYTAJ

DYSLEKSJA A TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ PROWADZONY METODĄ PROF.  ALFREDA TOMATISA

PRZECZYTAJ

ADOPCJA – TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ DO ZBUDOWANIA NOWEJ WIĘZI MIĘDZY MAMĄ  ADOPCYJNĄ A DZIECKIEM

PRZECZYTAJ

AUTYZM - EFEKTY TERAPII U OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU:

zebrane na podstawie danych z Instytutu Atlantis w Sint-Truiden w Belgii*

 • Poprawa kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
 • Poprawa kontaktu z matką a tym samym z otoczeniem,
 • Poprawa zachowań społecznych,
 • Zmniejszenie wrażliwości na bodźce sensoryczne,
 • Lepsza kontrola własnych wypowiedzi,
 • Odblokowanie i poprawa percepcji mowy,
 • Zmniejszenie nadpobudliwości i agresji,
 • Zanikanie zachowań nawykowych jak klaskanie, zgrzytanie zębami,
 • Poprawa koordynacji, równowagi i napięcia mięśniowego.

*W przypadku osób z autyzmem i ich braku kontaktu z otoczeniem bardzo istotnym  elementem terapii jest podawanie głosu matki, który przefiltrowany zostaje na bardzo wysokich częstotliwościach (6000 Hz – 8000 Hz) dzięki czemu głos ten słyszalny jest tak jak był odbierany przez płód w łonie matki. Dowody kliniczne jakie posiada ośrodek Atlantis w Sint-Truiden potwierdzają poprawę funkcjonowania u 80% dzieci autystycznych w obszarze społecznym, emocjonalnym oraz percepcji mowy i języka z czego połowa reaguje poprawą bardzo szybko a pozostała część stopniowo.