PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

CENNIK

Diagnoza i terapia zaburzeń uwagi słuchowej metodą audio-psycho- fonologii A.Tomatisa:

 • diagnoza uwagi i lateralizacji słuchowej audiometrem – 150 zł /czas ok. 1,5 godz/
 • raport z badania – 150 zł
 • trening słuchowy – 100 zł/godz. (1 sesja 1,5godz.)
 • trening słuchowy I etap /30 godzin/ – 100 zł/godz. – 3000 zł
 • trening słuchowy II etap (ustalany po teście uwagi słuchowej w zależności od potrzeb pacjenta – 15 lub 30h – 100 zł za godzinę
 • trening słuchowy III etap – 22,5 godziny – 2250zł
 • trening słuchowy IV etap (tylko faza aktywna połączona z terapią logopedyczną) – 15h – 1500zł diagnoza kontrolna po każdym etapie treningu – bezpłatna

* W czasie I etapu terapii, rodzic/opiekun może bezpłatnie przejść trening słuchowy razem z dzieckiem.

** Odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi etapami od dwóch do maksymalnie sześciu tygodni przerwy.

Terapia pedagogiczna- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z deficytami rozwojowymi i problemami z uczeniem się:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna): – 120 zł
 • Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment – 120zł/godz (do ceny doliczamy jednorazowo koszt materiału ćwiczeniowego)

Diagnoza oraz wprowadzanie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej:

 • Diagnoza kompetencji komunikacyjnych: 180 zł (+120 zł opinia na piśmie)
 • Terapia AAC z udziałem rodziny na zajęciach –150zł
 • Przygotowanie indywidualnych pomocy komunikacyjnych – AAC – zależne od rodzaju pomocy, czasu ich przygotowania – ustalane z terapeutą.

Usługi psychologiczne:

 • Konsultacja i poradnictwo psychologiczne: 150 zł za 1godz (250zł z opinią na piśmie)
 • Diagnoza psychologiczna: ocena poziomu funkcjonowania dziecka / badanie potencjału intelektualnego – 400 zł (z opinią na piśmie; musi być poprzedzona konsultacją psychologiczną)

Trening Umiejętności Społecznych:

 • 70 zł za godzinę zajęć (płatne z góry za miesiąc)