PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

DYSLEKSJA – CO TO JEST DYSLEKSJA ROZWOJOWA?

Dysleksja rozwojowa, w uproszczonej formie zwana dysleksją, to nazwa całego zespołu specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu u osób o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności dotyczące zarówno dzieci jak i osób dorosłych mogą występować w czterech formach:

czyli trudnościami w czytaniu, przejawiającymi się problemami z tempem i techniką czytania oraz rozumieniem treści;

czyli trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni, pomimo znajomości zasad ortograficznych;

czyli niskim poziomie graficznym pisma

czyli problemami z liczeniem, a szczególnie z myśleniem matematycznym i pojęciem liczby, porównywaniem wielkości zbiorów

Osoba z dysleksją może mieć jedno z wymienionych zaburzeń, ale często występuje zespół dwóch, trzech lub nawet czterech z nich

Przyczynami dysleksji rozwojowej są zaburzenia w przetwarzaniu informacji słuchowych i wzrokowych oraz w zakresie współpracy obszarów w mózgu odpowiedzialnych za: motorykę, funkcje językowe, pamięć, lateralizację, oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni

Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu i adopcji wykazujące opóźnienia w rozwoju motorycznym lub mowy to dzieci “ryzyka dysleksji”. Im wcześniej zostaną objęte terapią uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa, tym większe szanse na wyrównanie ich szans edukacyjnych.

DYSLEKSJA ROZWOJOWA A TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ
PROF. ALFREDA TOMATISA

Profesor Alfred Tomatis opracował skuteczną metodę reedukacji osób z dysleksją. Uważał, że terapia jego metodą może być jedną z kluczowych form terapii wspomagającej likwidację zaburzeń w czytaniu i pisaniu i powinna być uwzględniana w programach wyrównywania szans dzieci z problemami szkolnymi. Zwrócił uwagę na fakt, że rozwój mózgu dziecka zaczyna się już w łonie matki, gdy docierają do niego pierwsze dźwięki pochodzące głównie z głosu mamy, dzięki którym młody mózg zaczyna budować połączenia neuronowe.

W tym okresie plastyczność rozwoju mózgu jest największa – tworzy się baza jego podstawowych struktur. Niestety, wszelkie epizody neurologiczne mogą zakłócić ten proces, a dziecko zamyka się na świat słuchania i świat komunikacji, zaś mózg przestaje we właściwy sposób analizować docierające do niego sygnały. Pojawiają się problemy z prawidłowym słyszeniem, a co za tym idzie: analizą dźwięków, myleniem i przekręcaniem głosek, z czytaniem i pisaniem, nauką matematyki i motoryką. Dzięki terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa, z wykorzystaniem wysokofiltrowanego głosu matki lub muzyki Mozarta, jesteśmy w stanie szybko odbudować utracone struktury.

Dzięki specjalnie dobranemu programowi terapeutycznemu oraz urządzeniu zwanemu “elektronicznym uchem”, możemy ćwiczyć wszystkie funkcje, które leżą u podłoża dysleksji.

TERAPIA UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ PROF. A. TOMATISA POPRAWIA:

umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej,

   technikę czytania i rozumienia tekstu,

 umiejętności poprawnego pisania,

  pamięć i koncentrację uwagi,

  zdolności motoryki dużej i małej  oraz balansu ciała,

   orientację w przestrzeni i czasie,

  zdolności matematyczne,

    dynamikę pracy mózgu,

   dynamikę pracy mózgu,

fantazję, wyobraźnię, kreatywność,

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ TERAPIĘ W NASZYM GABINECIE?

Ponieważ terapeuta prowadzący jest członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Metody Profesora Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”, co gwarantuje, że ma dostęp do najnowszych badań naukowych na świecie, ciągłych szkoleń w kraju i za granicą, opiekę superwizyjną oraz możliwość korzystania z najlepszej jakości sprzętu do terapii.