PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (inaczej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji wzroku, słuchu i ruchu, za pomocą różnorodnych ćwiczeń.

Author

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dzieci na zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej powinny być kierowane jak najwcześniej, by ich trudności nie pogłębiały się z wiekiem i nie powodowały problemów w nauce szkolnej i powstawaniu zaległości. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • które mają trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja),
 • z zaburzeniami słuchu fonematycznego,
 • które „brzydko piszą” (dysgrafia),
 • które piszą z błędami ortograficznymi (dysortografia),
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych (dyskalkulia),
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej,

 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej,
 • z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji,
 • które mają problemy z koncentracją uwagi,
 • szczególnie nieśmiałych,
 • które wolniej się uczą.
 • dla mniej sprawnych manualnie i ruchowo,

Niepowodzeniom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju.

Terapię pedagogiczną w naszym gabinecie prowadzi się w formie zajęć indywidualnych, a na prośbę rodziców terapia może być prowadzona w 2-3 osobowych grupach.