PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

AUDIO-PSYCHO-FONOLOGIA

ZWANA INACZEJ METODĄ PROF. ALFREDA TOMATISA

Bodźce słuchowe otaczają nas na każdym kroku, z tego powodu ich właściwe przetwarzanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka. Odbieranie dźwięków z otoczenia umożliwia nam komunikowanie się, identyfikowanie niebezpieczeństw, naukę języków obcych czy też słuchanie muzyki.

Author

UWAGA SŁUCHOWA
Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Prof. Alfred Tomatis odkrył, że ucho jest bardzo ważnym kanałem przekazu informacji i bodźców ze środowiska zewnętrznego a dźwięk pełni nie tylko funkcję informacyjną, lecz również stanowi bardzo istotną stymulację dla kory mózgowej. Wg Tomatisa nasze słyszenie ma wpływ na nasz odbiór świata, na rozwój mowy, uczenie się, jakość interakcji społecznych i na funkcjonowanie naszego organizmu.

Alfred Tomatis swoją metodę początkowo stosował w celu podniesienia sprawności słuchowej i wokalnej muzyków oraz osób mających problemy ze słuchem. Obecnie jego metoda kształcenia uwagi słuchowej, zwana także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-fonologicznej (APF) ma na celu kształtowanie umiejętności aktywnego i świadomego słuchania. Liczne badania potwierdzają, że audio-psycho-fonofogia jest doskonałą metodą terapeutyczną, która poprzez kształcenie uwagi słuchowej (treningi słuchowe) poprawia funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne człowieka

Trening słuchowy metodą APF polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ucha ludzkiego. Zmusza ono ludzkie ucho do efektywnego, aktywnego słuchania, dzięki zastosowaniu specjalnie filtrowanej muzyki, która wspiera funkcje słuchowe (rozwija uwagę słuchową, wspiera prawidłową selekcję i analizę dźwięków oraz lateralizację prawo uszną) oraz stymuluje centralny układ nerwowy poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości, tym samym poprzez dostarczanie bodźców korze mózgowej poprawia funkcjonowanie organizmu. Specjalne słuchawki, podają dźwięk drogą powietrzną oraz kostną, co powoduje intensywną stymulację kory mózgowej oraz eliminuje nadwrażliwość słuchową, przyczyniając się do poprawy procesów uczenia się i eliminowania stresu.

Terapia wymaga zachowania ciągłości, sesje terapeutyczne prowadzone są w cyklach. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Cały trening składa się codziennych półtoragodzinnych sesji. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub odpoczywać, a nawet spać. Każdy trening słuchowy prowadzony jest etapami, pomiędzy którymi konieczna jest przerwa -mająca na celu integrację pozytywnych zmian w obszarze uwagi słuchowej. Przebieg terapii jest monitorowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta w oparciu o diagnozę audiologiczną. Trening składa się z sesji słuchania (faza bierna) oraz pracy z głosem (faza aktywna).

KORZYŚCI Z TERAPII:

 • ułatwia uczenie się
 • umożliwia skuteczne skupienie się
 • poprawia komunikację i pamięć
 • podnosi umiejętności wokalne
 • niweluje trudności psychomotoryczne
 • optymalizuje napięcie mięśniowe
 • odciąża wzrok i relaksuje
 • ułatwia przyswojenie języka obcego

OBSZARY ZASTOSOWANIA METODY TOMATISA:

 • trudności szkolne
 • trudności z koncentracją uwagi i nadwrażliwości słuchowej
 • trudności motoryczne/koordynacja ruchowa
 • trudności emocjonalne/ obniżenie nastroju/stres
 • przyswajanie języków obcych
 • optymalizuje napięcie mięśniowe

OFERTA TERAPEUTYCZNA

 • Trudności w nauce ( w tym dysleksja, dyskalkulia)
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Zaburzenia koncentracji (w tym ADHD, ADD)
 • Problem z nauką języków obcych
 • Spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera)
 • Zespół Downa i inne zespoły genetyczne
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia mowy
 • Zaburzenia głosu
 • Problemy psychomotoryczne
 • Stres i depresję
 • Nadwrażliwość emocjonalna
 • Problemy z zachowaniem
 • Z wczesnym Alzheimerem, chorobą Parkinsona, Stwardnieniem Rozsianym

TERAPIA POLECANA JEST TAKŻE:

 • Kobietom w ciąży
 • Osobom na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich
 • Osobom chcącym zwiększyć możliwości swojego mózgu, pracować wydajniej oraz czuć się bardziej zrelaksowanym
 • osobom pracującym głosem oraz grającym na instrumentach