PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH - TERAPIA KOGNITYWNA

METODĄ INSTRUMENTAL ENRICHMENT (IE)

Instrumental Enrichment, to nowatorski program edukacyjny, rozwijający struktury inteligencji i uczący myślenia.

Author

ZABURZENIA ROZWOJU

Metoda opiera się na aktywizowaniu potencjału poznawczego. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi i młodzieżą (od 7 roku życia) ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, dyskalkulią, nadpobudliwością, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka, w tym dziecka zdolnego.

Celem terapii funkcji poznawczych, prowadzonej metodą Instrumental Enrichment, jest wzrost samodzielności w procesie myślowym  przez usprawnianie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych, takich jak uwaga, percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie krytyczne. Metoda ta pozwala pracować nad poszczególnymi etapami procesu poznawczego: etapem zbierania informacji, przetwarzania ich i konkludowania. Dzięki temu młody człowiek może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

Instrumental Enrichment nie jest klasycznym treningiem pamięci, zajęciami usprawniającymi koordynację wzrokowo-ruchową.  Program IE nie zakłada też uczenia konkretnego materiału. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Metoda ta, przez kształtowanie procesów myślenia, ma wpływ na rozwój całościowo.

Reguły myślenia ćwiczone w zadaniach podczas sesji, młody człowiek uczy się przenosić na różne sytuacje życia codziennego oraz szkolne. Dzięki temu uczestnik zajęć nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, poszerza zasób słów i wiedzy ogólnej. Uczy się, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody nie tylko poprawia funkcjonowanie poznawcze, ale uczy, jak się uczyć i obniża poziom lęku przed popełnieniem błędu.