PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

Adopcja a trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa

Dzięki opracowanej przez A. Tomatisa metodzie, specyfice programu „Adopcja” oraz ustawieniom na tzw. „elektronicznym uchu”, możemy „wymazać” z podświadomości dzieci adopcyjnych głos matki biologicznej i zastąpić go głosem nowej mamy adopcyjnej. Im wcześniej to zrobimy, tym relacje obecnej matki z dzieckiem staną się silniejsze, a dziecko zacznie lepiej radzić sobie w szkole i w kontaktach społecznych.

Jak to działa?

Dzięki badaniom prof. A. Tomatisa, które zostały potwierdzone najnowszymi badaniami przeprowadzonymi w Stanford University School of Medicine, Wydział Neurologii i Nauk Neurologicznych (zatwierdzone 1 kwietnia 2016) wiemy, iż za tworzenie się nowych połączeń neuronowych w mózgu płodu odpowiedzialne są m.in. wysokie częstotliwości pochodzące z głosu matki. W mózgu dziecka aktywowane są liczne obszary, gdy słyszy ono głos swojej matki, które determinują umiejętności społeczne i komunikacyjne u dzieci. Niestety traumy emocjonalne takie jak m.in. adopcja mogą przerwać owe słuchowe połączenia między mózgiem, a światem zewnętrznym poprzez zerwanie ciągłości dźwięku, który rozpoczął się w łonie. Powoduje to, że świat dziecka nie ma tzw. „kotwicy dźwiękowej”, na której można zbudować umiejętności społeczne i językowe, stabilizację emocjonalną i zdolności uczenia się.

Prof. Alfred Tomatis zaobserwował, że 30% adoptowanych dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne, a ich rodzice zgłaszają dzieci na terapię głównie z powodu: dysleksji, ADHD, zaburzeń emocjonalnych, opóźnionego rozwoju czy FAS.

Wszystkie dzieci adopcyjne mogą wynieść wiele korzyści z terapii tą metodą, dlatego w przypadku dzieci adoptowanych wskazane jest ponowne odbudowanie utraconych więzi poprzez podanie w terapii m.in. odpowiednio przefiltrowanego głosu matki adopcyjnej, gdyż głos matki biologicznej jest nadal w nich mocno, pierwotnie „zakorzeniony”.