PRACUJEMY

PN-SOB 8:00-20:00

ADRES

Łódź, Gen. Walerego Wróblewskiego 18 /401e

Wsparcie nauki języków obcych

Wiadomo że każdy język obcy ma swój specyficzny zakres częstotliwości, do którego ucho „koduje się” już od najmłodszych lat. Alfred Tomatis udowodnił, że jeśli nasze ucho nie jest w stanie poprawnie usłyszeć pewnych częstotliwości to my nie potrafimy ich też poprawnie wypowiedzieć. Tak się dzieje m.in. w przypadku nauki języków obcych. Np. język francuski operuje w paśmie niskich częstotliwości, których zakres wynosi od 125 Hz do 2000 Hz. Zaś częstotliwości właściwe dla j. angielskiego dopiero zaczynają się od 2000 Hz.

Jeśli zatem nasze ucho nie potrafi wychwycić dźwięków charakterystycznych dla j. obcego, którego chcemy się nauczyć, to nie będziemy potrafili ich poprawnie wymówić i zrozumieć.

Jak działa terapia?

Trening słuchowy metodą A. Tomatisa pozwala „otworzyć ucho” na słyszenie obcych częstotliwości i wyćwiczyć umiejętność ich rozróżniania. Specjalnie zaprojektowane programy terapeutyczne pomagają nauczyć ucho słuchania brakujących częstotliwości, a także rytmu, wymowy i intonacji danego języka.

W trakcie tzw. fazy biernej  ucho jest „kodowane” do częstotliwości nowego języka poprzez wykorzystanie nagrań „native speaker’a”. Na jego głos nakładane są specjalne parametry, które sprawiają, że nasz mózg asymiluje nowy język tak, jak płód przebywający w „łonie matki”. Taki proces trwa kilkanaście dni, po to, aby wytworzyć w mózgu odpowiednie połączenia neuronowe, które pomogą „narodzić” nas na słyszenie nowych częstotliwości.

W kolejnej fazie tzw. aktywnej, ćwiczy się do mikrofonu wymowę. W tym czasie powtarzamy do mikrofonu słowa oraz zdania w j. obcym. W trakcie tego procesu osoba ma założone słuchawki i mówi do mikrofonu. Na jego głos, w czasie rzeczywistym, nałożone są specjalne parametry, właściwe dla języka, którego chce się nauczyć. Dzięki temu procesowi on sam słyszy się poprawnie i tak też zaczyna się wypowiadać, dlatego w jego wymowie szybko uzyskujemy właściwy akcent, poprawia się umiejętność zapamiętywania i wypowiadania obcojęzycznych wyrazów.

Ile trwa terapia?

Faza bierna – ok. 18 dni, faza aktywna – ok. 15 dni.

Skąd wiemy, że to działa?

Prof. Alfred Tomatis niejednokrotnie badał wpływ swojej terapii na przyswojenie nauki języka i lepszą jego asymilację. Opisał to w m.in. w swoich książkach „The ear and language” oraz „The assimilation of modern languages”.

Wpływ jego metody badany był również m.in. przez firmę Eurocopter (Francja) będącą jednym z największych producentów helikopterów na świecie, która w latach 1989-1995 wdrożyła metodę stymulacji słuchowej w nauczaniu języków obcych u swoich pracowników. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że osoby, które w trakcie nauki języka obcego były poddane terapii skróciły czas przeznaczony na płynne opanowanie języka o 26% a dokładnie z 700 godzin do 520 godzin.